Vlas en linnen producten in het Grenslandpark

Het Grenspark bestaat uit Het Verdronken Land van Saeftinghe, Hedwige- Prosperproject, Prosperpolder-Noord, Oude Doelpolder en de Nieuwe Arenbergse polder. De ligging is uniek met de haven als het economische gezicht van de Westerschelde  en het grensoverschrijdende natuurgebied als het natuurlijke gezicht. Bezoekers ervaren hier straks het spel van wind en water op de grens van land en zee. Maar vooral ook de prachtige natuur met bijzondere en zeldzame vogels, zoals zeearenden, tureluurs, lepelaars en blauw borsten. Het grenspark groeit daarmee uit tot het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa. Een natuurgebied met de allure van een internationale trekpleister!
De ontwikkeling van het Grenspark is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie met een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro via
Interreg Vlaanderen-Nederland.