Van Vlas tot en met de eindproducten in het Grenslandpark

Met de lancering van de luxury linen lijn, wil C_BILT de Zeeuwse grondstof vlas opnieuw onder uw aandacht brengen. Vlas en linnen familiegeheimen van meer dan 100 jaar oud, passen wij toe in de praktijk. Velen zijn vergeten dat de regionale dorpen en gebieden, waaronder regio Grenslandpark, veelal leefden van de vlasindustrie. Hier zijn we trots ! Op de grens van Zeeland en Vlaanderen ontstaat  een robuust en uniek grensoverschrijdend natuurgebied: Grenspark Groot Saeftinghe.  De Provincie Zeeland werkt samen met zeven Vlaamse en Nederlandse partners aan de realisatie. Het getijdennatuurgebied omvat straks 4700 hectare unieke natuur, van brakwaterschorrengebieden tot natte weidegebieden! Natuurlijk wordt er ook vlas/ lijnzaad gezaaid in de Grenslandpark.  Zie ook: Van de Bilt Zaden en Vlas (vandebiltzadenvlas.com).