Presentatie voor de Zeeuwse Provincie, in Het Grenslandpark

C_BILT heeft de uitnodiging gekregen om op gesprek te komen met het team dat zich ontfermt over het Grensland Park dat mode onder de aandacht wilt brengen o.a. op duurzame kleding van stoffen uit grondstof vlas.

Grensland Park is het gebied gelegen nabij de Belgische grens, regio Oost Zeeuws-Vlaanderen en Antwerpen. De provincie Zeeland werkt samen met haar Vlaamse en Nederlandse Partners aan de realisatie van het Grenslandpark. Met de streek willen we een Grenspark tot stand brengen dat past bij de eigenheid van het Linie Land van Waas en Hulst. Wij spelen in op Europese subsidie.

Het is voor ons een heuse ervaring om te kunnen en mogen ontwerpen in de omgeving van de vlasfabriek, bloeiende vlasakkers en met bijzonder inheemse  vlascultuur.  Vele bekende kunstenaars, spinnerijen, weverijen, handelsmensen hebben in de vlasfabriek (als platform inspiratie opgedaan.

Door een bundeling van tradities, vakmanschap en creatieve innovaties, weten we duurzame kwaliteitsproducten te leveren die gemaakt zijn van linnen en vlasvezel. Dat alles is vorm geven in het Experience platform bidbook.

We willen met dit bidbook een verbinding leggen tot dit grenspark dat niet alleen uniek is op vlak van natuur, maar dat het ook mee gedragen wordt door de omgeving en nieuwe kansen biedt voor ecologisch-economische gebiedsontwikkeling. Zo gingen we samen met de streekholders op zoek naar het DNA van het grenspark. Dit o.a. door de opmaak van een wensenkaart, het ontwikkelen van identity boards en het aflijnen van een helder marketing landscape.

 

 Lancering van het Experience platform